REGULAMIN od 25.12.2014 - Oka-B Polska - buty, które pokochasz

REGULAMIN Sklepu internetowego Oka-B.pl

Regulamin obowiązuje od 25.12.2014

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: oka-b.pl zwanym dalej "Sklepem " jest firma Oka-B Polska Katarzyna Pora, zarejestrowana pod adresem:
05-509 Józefosław, ul. Bretanii 2B. Wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod nr NIP: 1230307027, nr REGON 146363206

2.     Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.oka-b.pl

3.     Niniejszy Regulamin określa:

§   procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,

§   zmianę i czas realizacji zamówienia,

§   prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,

§   sposoby zapłaty ceny,

§   warunki dostawy towarów,

§   procedurę składania reklamacji,

§   zasady rejestracji w sklepie,

§   warunki techniczne,

§   postanowienia końcowe

4.     Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@oka-b.pl telefonicznie dzwoniąc na numer:537 049 548 w godz. 9:00-17:00 w dni robocze.

 1. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1.     Umieszczenie na witrynie Sklepu określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

2.     Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego ZAMAWIAM I PŁACĘ.

3.     Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez oka-b.pl.

4.     Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem poniższych ustępów: 5,6,7,8.

5.     Zakupy w Sklepie dokonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionego i przesłanego Sprzedającemu formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

6.     Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze zawierające nieprawidłowy adres lub numer telefonu kontaktowego. Sklep informuje Klienta drogą mailową o odrzuceniu formularza zamówienia.

7.     W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta i otrzymanego przez Sklep formularza zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.

8.     Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Sklep odmawia realizacji zamówienia w szczególności, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do poprawności danych podanych w formularzu.

 1. ARTYKUŁY DOSTĘPNE W SKLEPIE

1.     W ofercie handlowej Sklepu znajduje się obuwie marki Oka-B Handcrafted in America.

2.     Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.     Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronie internetowej Sklepu. Składając zamówienie Klient dokładnie określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu oraz podaje jego numer katalogowy. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sklep jedynie wówczas, gdy produkt objęty zamówieniem jest dostępny w magazynie. W przypadku, gdy część zamówionego towaru nie jest aktualnie dostępna, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie na adres poczty elektronicznej. Od decyzji Klienta będzie wówczas zależało, czy zamówienie ma zostać anulowane, czy też ma w dalszym ciągu oczekiwać na skompletowanie.

4.     Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana w sklepie Oka-B.pl przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

5.     Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn.

6.     Zdjęcia artykułów zamieszczonych w katalogu zrobione zostały z należytą starannością, tak, by jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd produktów, jednakże ze względu na jakość oświetlenia bądź zastosowaną rozdzielczość, mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku artykułu znajdującego się w sprzedaży.

 1. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.     Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem lub wysłanie emaila na adres sklep@oka-b.pl

2.     Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu.

3.     Maksymalny czas realizacji wynosi 4 dni robocze, jeżeli termin ten miałby się wydłużyć, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego. Kupujący ma w takim wypadku prawo do odstąpienia od umowy.

4.     Czas realizacji nie obejmuje czasu dostarczenia przesyłki kupującemu przez firmę kurierską lub paczko maty InPost

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, WYMIANA TOWARU

1.     Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2.     Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3.     Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

§   wiadomością e-mail, na adres sklep@oka-b.pl

§   w formie pisemnej, na adres Oka-B Polska, ul. Bretanii 2B, 05-509 Józefosław

4.     Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór oświadczenia, w postaci formularza do pobrania został umieszczony TUTAJ.

5.     Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia o woli odstąpienia od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

6.     Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 

§   dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego

§   bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

§   kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 

7.     W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres: Oka-B Polska, ul. Bretanii 2B, 05-509 Józefosław

8.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym, w jego oryginalnym opakowaniu (jeżeli towar występował w opakowaniu) i ze wszystkimi dodatkami, które Klient otrzymał w wyniku realizacji zamówienia.

9.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.   Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 6.

11.   Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12.   W czasie do 10 dni od zakupu umożliwiamy wymianę towaru na inny z naszej oferty.

13.   Konsument może skorzystać z DARMOWEGO ZWROTU przez paczkomaty InPost.


 1. SPOSOBY ZAPŁATY, FORMY PŁATNOŚCI

1.     Udostępniamy następujące formy płatności za zakupy zrobione w naszym sklepie:

                                                      I.        System PayU

§  przelew z mBanku (mTRANSFER)

§  przelew z Inteligo (Płacę z Inteligo)

§  przelew z MultiBanku (MultiTransfer)

§  przelew z Banku Zachodniego WBK (Przelew24)

§  przelew z Nordea Bank Polska (Płać z Nordea)

§  przelew z ING Banku Śląskiego

§  przelew z Banku PKO Inteligo

§  karty kredytowe akceptowane przez PolCard (VISA, MasterCarda)

 

                                                     II.        Można także dokonać bezpośredniego przelewu na nasze konto:

§  Alior Bank S.A. 03 2490 0005 0000 4500 1411 4503 
Oka-B Polska Katarzyna Pora
ul.Bretanii 2B
05-509 Józefosław

§  W takim wypadku prosimy o podanie w tytule płatności: imię, nazwisko, numer zamówienia. (Dane te są niezbędne. Brak ich spowoduje wydłużenie czasu realizacji Twojego zamówienia, lub nie zrealizowanie tego zamówienia.)

§  Na wpłatę czekamy 3 dni od momentu złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.

 

                                                    III.        Płatność przy odbiorze (za pobraniem)

§  Pamiętaj, że przy opcji "za pobraniem" Sklep może w wybranych przypadkach dodatkowo potwierdzać zamówienie telefonicznie lub mailowo.

 

 1. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

1.     Sklep zastrzega, że dostawa zamówionych produktów realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 4 dni robocze od dnia otrzymania płatności (zgodnie z punktem IV regulaminu).

3.     Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób: przesyłką kurierską, lub za pośrednictwem paczkomatów InPost.

4.     Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

5.     W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu.

6.     W przypadku większych zamówień, Sklep zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w osobnych partiach. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a zostaje jedynie rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

7.     Koszt przesyłki:

§  przy wyborze opcji odbioru w paczkomacie InPost wynosi 0zł

§  przy wyborze dostawy kurierem wynosi 9 zł.

§  przy wyborze dostawy kurierem dla zamówień o wartości większej lub równiej 300 zł wynosi 0 zł.

§  przy wyborze opcji płatności przy odbiorze (za pobraniem) koszt przesyłki ponoszony jest zawsze przez Klienta (niezależnie od wartości zamówienia) i wynosi 19 zł i jest płatny wraz z odpłatnością za zamówiony towar do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej.

8.     Sklep w zależności od żądania Klienta wystawia fakturę VAT lub paragon fiskalny. Faktury Vat i paragony fiskalne wysyłane są wraz z zakupionym towarem.

9.     Jeśli Klient nie będzie zadowolony z zakupionego produktu może dokonać DARMOWEGO ZWROTU przez paczkomaty InPost.

 1. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

1.     Na buty Oka-B sprzedawane w Sklepie udzielamy dwuletniej gwarancji i mamy nadzieję, że klient będzie zadowolony z dokonanego zakupu. Jednak, w razie stwierdzenia wady towaru, Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sklepu doprowadzenia zakupionego towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, ten sam model lub gdy nie jest to możliwe wymianę na model najbardziej podobny i tej samej lub wyższej wartości.

2.     Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki lub uszkodzeń mechanicznych towaru objętego zamówieniem, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane w przypadku zgłoszenia ich pracownikowi firmy kurierskiej w momencie odbioru przesyłki i spisaniu przy udziale w/w pracowników dostarczających przesyłkę, protokołu reklamacyjnego określającego, co najmniej rodzaj i zakres uszkodzeń.

3.     Reklamacji nie podlegają w szczególności: uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania obuwia do stopy oraz niewłaściwego użytkowania, wygoda zamawianego obuwia, rodzaj elementów ozdobnych, jeżeli jest zgodny z opisem na stronie internetowej Sklepu oraz naturalne zużywanie się obuwia.

4.     W przypadku reklamacji najpierw należy skontaktować się ze Sklepem pod adresem mailowym: sklep@oka-b.pl dołączając dowód zakupu i opisując wadę towaru. Należy też, w miarę możliwości, załączyć zdjęcie uszkodzonego towaru, może to w znacznym stopniu przyśpieszyć rozpatrzenie reklamacji.

5.     Do rozpatrzenia reklamacji może być konieczne dostarczenie uszkodzonego towaru na adres:

 

§  Oka-B Polska, 05-509 Józefosław, ul. Bretanii 2B

§  wraz z dowodem zakupu, numerem zamówienia, opisaną wadą produktu i danymi korespondencyjnymi Kupującego oraz numerem rachunku bankowego na który w razie uwzględnienia reklamacji i braku możliwości naprawy lub wymiany należy dokonać zwrotu pieniędzy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

6.     W razie uwzględnienia reklamacji Sklep zwróci Klientowi udokumentowaną należność obejmująca koszty dostawy i odesłania towaru, przelewem bankowym na numer rachunku bankowego podany przez Kupującego.

7.     Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

 1. ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE

1.     Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2.     Konto Klienta to miejsce dostępne dla zarejestrowanych kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

3.     Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4.     W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

 

§  Imię i nazwisko

§  Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo)

§  Numer telefonu

 

5.     Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, do wysyłki zamówionych towarów należy podać:

 

§  Firmę

§  Numer Identyfikacji Podatkowej

§  Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo)

§  Imię i nazwisko osoby do kontaktu

§  numer telefonu

6.     Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7.     Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie Internetowym, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

8.     Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem

9.     Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 

§  cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

§  działalność kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

§  otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności

§  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika

§  kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych

§  kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

§  podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

10.   Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 9 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

11.   Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

12.   Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody sprzedającego.

13.   Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

14.   Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 i 9 wynosi 14 dni.

 1. WARUNKI TECHNICZNE

1.     W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

2.     Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

3.     Włączoną obsługę Java Script,

4.     Aktywny adres e-mail.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 25. grudnia 2014 r.

2.     Klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.

3.     W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.     Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

5.     Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@oka-b.pl