PROGRAM LOJALNOŚCIOWY - Oka-B Polska - buty, które pokochasz

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU www.Oka-B.pl

Stworzyliśmy dla Was program lojalnościowy w którym sami chcielibyśmy uczestniczyć. W skrócie wygląda to tak:

 1. 10% z każdych zakupów zostaje zapisane na koncie w postaci punktów do wykorzystania na kolejne zakupy,
 2. punkty sumują się,
 3. punkty nigdy nie wygasają,
 4. można z nich skorzystać przy kolejnych zakupach lub zbierać żeby, w końcu mieć parę Oka-B za darmo.

Szczegóły:

 1. Organizatorem programu lojalnościowego, zwanego dalej Programem, jest firma Oka-B Polska Katarzyna Pora, zarejestrowana pod adresem 05-509 Józefosław, ul. Bretanii 2B. Wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod nr NIP: 1230307027, nr REGON 146363206, zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem. Adres do korespondencji: Oka-B Polska, 05-509 Józefosław, ul. Bretanii 2B, adres mailowy: info@Oka-B.pl
 2. Celem Programu jest nagradzanie Klientów nabywających towary dostępne w sklepie internetowym www.Oka-B.pl i budowanie pozytywnego wizerunku marki Oka-B.
 3. W Programie może wziąć udział każdy klient, który dokonał rejestracji, tzn. założył imienne konto.
 4. Nie ma możliwości przydzielenia punktów klientowi, który wybrał opcję tzw. ”szybkich zakupów” bez rejestracji.
 5. Punkty lojalnościowe przyznawane są, zarejestrowanym Klientom, za każde zakupy dokonane w sklepie www.Oka-B.pl, niezależnie od tego czy produkt był zakupiony w cenie regularniej czy promocyjnej.
 6. Punkty lojalnościowe zgromadzone na imiennym koncie klienta sumują się i mogą być wykorzystane w dowolnym czasie, począwszy od kolejnego zakupu, pod warunkiem dokonania zapłaty za poprzednie zamówienie.
 7. Zgromadzone punkty wymieniane są na kod rabatowy, który należy wpisać podczas dokonywania zakupów.
 8. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 9. Każdy punkt odpowiada wartości udzielonego rabatu podczas dokonywania zakupów.
 10. Środki (punkty) i zgromadzone na koncie nie są oprocentowane.
 11. Zgromadzone na koncie punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 12. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się w szczególności naruszenie warunków uczestnictwa w Programie. Ponadto Organizator może zablokować konto Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik podał nieprawdziwe dane osobowe lub podał się za inną osobę. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia. Uczestnik Programu, któremu wypowiedziano uczestnictwo w Programie może się odwołać od wypowiedzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienie, wysyłając odwołanie na adres siedziby firmy. Zakończenie uczestnictwa w Programie skutkuje utratą zebranych na koncie środków.
 13. Organizator może również zablokować konto na wypadek zażądania przez Uczestnika zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili. W takiej sytuacji, wszystkie punkty zebrane ale jeszcze nie wykorzystane przez Uczestników Programu pozostają ważne.